Case | HommeFemme

HommeFemmes E-Commerce Manager henvendte sig i sommeren 2018 med et ønske om at få et kursus i Google Ads. Manageren ønskede et bedre teknisk indblik i junglen og mulighed for at lave flere avancerede og selvhjulpne tilpasninger og rettelser.

Kurset blev gennemført over 3 dage af 6 timer.

Indlæringskurven er stejl i AdWords, hvorfor vi anbefalede at tage kurset over flere omgange, og af hensyn til fordybelse og spørgsmål blev kurset afholdt én til én. Fordelene ved at lære af specialister er mange, men det vigtigste er, at vi har hands on-erfaring 40-50 timer om ugen.

Siden kurset har Search Partners levereret teknisk knowhow til HommeFemme. I efteråret 2018 var det nødvendigt med oprettelsen af en ny Google Ads-konto, hvorfor HommeFemme henvendte sig med et ønske om teknisk bistand til linkning af konti og til flytning af eksisterende kampagner.

Indholdet på kurset varierede fra opsætning af konverteringshandlinger i Ads til kampagneopbygning, Smart Shopping, budstrategier og produkt feed optimering.

Produkt feed optimering er en af hjørnestenene i vores arbejde med at forbedre Google Shopping.

Avanceret produkt feed optimering via en tredjepartsplatform handler i bund og grund om at udnytte mest muligt af de data, der allerede findes. Opsætning af feedet inkluderede blandt andet opsætning af køn, størrelser, fragtpriser på produktniveau, sæsonvarer og inddeling efter pris, så der kan bydes mere effektivt på Google Shopping/PLA.

Trin for trin gennemgang:

 • Annonceudvidelser
  • Info, opkald, undersidelinks, websiteinfo og prisudvidelser
 • Google My Business
 • Google Analytics
 • Produkt feed optimering
  • Opsætning
  • Vedligehold
  • Muligheder
  • Tilpasninger
  • Ekskluderinger
 • Søgenetværket (tekstannoncer)
 • Displaynetværket
  • Muligheder og faldgrupper
 • Shopping og Smart Shopping
  • Produktgrupper
  • Ekskludering
 • Budstrategier
 • Tilskrivningsmodeller
 • Remarketing/retargeting

På kurset i AdWords hos Search Partners bliver det prioriteret højt, at den enkelte kursist oplever et udbytte i øjenhøjde og ikke blot en rundtur i de højere luftlag. Med et kursus i AdWords genopfriskes al den viden, den enkelte har brug for og ønsker.

HommeFemmes hjemmeside. HommeFemme deltog i sommeren 2018 i et kursus i AdWords hos Search Partners.